In Nederland is tot 1993 op grote schaal asbest gebruikt in allerlei toepassingen. De kans is groot dat u er zelf een keer in aanraking mee komt bij bijvoorbeeld een verbouwing of (gedeeltelijke) sloop. Het verwijderen van asbest gaat gepaard met grote risico’s. Dit is dan ook in de meeste gevallen voorbehouden aan gespecialiseerde bedrijven.

Om te bepalen of er asbest in en gebouw of installatie (gebouwd voor 1993) is toegepast en wat de risico’s van de toepassing zijn,  moet een asbestinventarisatie worden uitgevoerd. Afhankelijk van de resultaten van deze inventarisatie kunnen vervolgstappen worden bepaald.

Hagel omgevingsadvies kan u adviseren over de juiste aanpak en de noodzakelijk acties voor u organiseren. Hierbij maakt Hagel omgevingsadvies gebruik een netwerk van specialisten. U krijgt altijd de beste optie voorgelegd.

Note:
Vanaf 2024 zijn asbestdaken verboden in Nederland. Het gaat vooral om asbesthoudende golfplaten en dakleien. Op dit moment is er een subsidie beschikbaar die u voor een deel tegemoet komt in de kosten voor het verwijderen van het asbest. Hagel omgevingsadvies kan samen met u bekijken wat in uw situatie de mogelijkheden zijn. Voor meer informatie zie onderstaande link.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest/inhoud/verbod-op-asbestdaken