Bij het starten of wijzigen van een bedrijf krijgt u te maken met een web aan wet- en regelgeving. Het kan daarbij gaan om milieu, bouw en/of gebruiksregels. Hagel omgevingsadvies begrijpt dat u zelf vooral bezig wilt zijn met de bedrijfsvoering van uw eigen onderneming. Hagel omgevingsadvies kan u echter ontzorgen in dit traject. Hagel advies kan bijvoorbeeld zorgen voor een goede en snelle aanvraag van omgevingsvergunning of het indienen van een milieumelding. Alle verplichtingen die hier uit voortvloeien pak ik naar wens voor u op. Een Voorbeeld hiervan het regelen van een bodem- en/of een akoestisch onderzoek.
U krijgt advies in de mogelijke keuzes en ik zorg naar wens voor de juiste afstemming met het bevoegd gezag.
Maar ook voor andere vragen over verplichtingen op het het gebied van milieu, bouw, ruimtelijke ordening of brandveiligheid kunt u terecht bij Hagel omgevingsadvies.