U heeft een initiatief maar u wilt natuurlijk eerst weten of het ruimtelijk haalbaar is. Hagel omgevingsadvies kan u initiatief toetsen op relevante regelgeving in de fysieke leefomgeving. Daarbij kijk ik bijvoorbeeld naar de bouwmogelijkheden, beschikbare milieuruimte en externe veiligheid. Op basis van deze informatie geef ik u een inschatting op haalbaarheid. Vervolgens kunt u naar wens een helder advies krijgen over de mogelijkheden en een concreet voorstel over de vervolgstappen.